Bæredygtighed

Bæredygtighed fra tanke til handling

Som producenter har vi et særligt ansvar for at angribe globale udfordringer og gøre, hvad vi kan for at være en del af løsningen i stedet for problemet.

Med fokus på bæredygtige fremstillingsmetoder med genanvendelige komponenter, dokumenteret materialesikkerhed og -sundhed, samt et energiforbrug der hovedsageligt stammer fra vedvarende kilder, kan vi bidrage til en cirkulær økonomi, hvor produkter indgår i en livscyklus af konstant genanvendelse og recirkulering og på den måde omdanne affald til værdi.

 

Ansvarlighed

Ved hele tiden at holde fokus og blive ved med at finde nye veje til at optimere samtlige aspekter af vores fremstillingsprocesser og materialeanvendelse omsætter vi miljømæssige og etiske værdier og intentioner til konkret handling og opretholder fuld gennemsigtighed på tværs af alle produkter, komponenter og metoder.

Troværdighed og ansvarlighed er nøglefaktorer for os. De er med til at sikre vores kunder og samarbejdspartnere større tryghed i en tid, hvor CSR og bæredygtighed i nogen grad er blevet ofte anvendte buzzwords, hvilket kan gøre det vanskeligt at skelne den trendy ”grønvask” fra reel, målbar handling.

Dokumentation er ganske enkelt altafgørende, når det handler om at adskille det gode fra det mindre dårlige.

 

Gennemsigtighed

Med Cradle to CradleTM Products Program har vi allieret os med en international partner med en klar og utvetydig definition af bæredygtighed, og de højeste standarder for kvalitet, med et krav om 360-graders verificering og fuld gennemsigtighed på alle parametre, der går hånd i hånd med en holistisk og positiv tilgang.

Gennem et tæt samarbejde med Vugge til Vugge ApS, nordiske Cradle to Cradle eksperter og akkrediteret Assessment Body for Cradle to Cradle Products Innovation Institute, har vi gennemgået et intensivt forløb af detaljerede analyser og vurderinger af hvert enkelt af vore produkter og samtlige underleverandører, og vi har i løbet af den proces fravalgt dem, der ikke kunne, eller ønskede, at levere fuld dokumentation og svar på de stillede spørgsmål. Resultatet af øvelsen blev, at andelen af lokale samarbejdspartnere er vokset, og at vi nu har fuldstændig indsigt i, og kontrol over, hver komponent og alle fremstillingsstadier, samtidig med at den samlede udledning af CO2 er reduceret.

 

Forpligtelse

Arbejdet med Cradle to Cradle er en løbende og forpligtende proces, der hele tiden bevæger sig fremad, og hvor der hele tiden defineres stadigt større mål og højere succeskriterier. Cradle to Cradle CertifiedTM  Bronze certificeringen af seks af vores mest sælgende produkter, Classic, Elements, Orbit, SQUAD, SQUAD Solid og Mobile, er kun det første dokumenterede skridt på en nøje kortlagt vej til realiseringen af vores ambition om at blive ”klassens duks” og hæve standarden for, hvad der kan opnås ved at arbejde fokuseret med bæredygtighed som afgørende faktor.